ZOMER: Clubhuis | Ma-Vr: 17h-23h30 | Weekend: 11h-23h | AfterWorkz III - 8 Aug

GDPR / Privacy Policy

Via deze privacy policy informeert Viva Padel BV over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Viva Padel BV verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het aanmaken van een account zoals naam, voornaam en e-mailadres.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Een persoonlijk account aan te maken voor toegang te krijgen tot Viva Padel
– Communicatie betreffende reservaties, alsook partners
– Om te voldoen aan wet- en regelgeving

Inzage en verwijdering van uw gegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door online in te loggen met uw inloggegevens.Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Viva Padel BV richten door een e-mail te sturen naar hello@vivapadel.be, onder vermelding van uw naam en e-mailadres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Viva Padel BV de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.